www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước dự kiến di dời gần 22 nghìn người nếu Noru là siêu bão

Theo kế hoạch đối với tình huống bão mạnh, Tiên Phước sẽ tổ chức di dời hơn 15 nghìn người, trong đó di dời tại chỗ 5.200 người; sơ tán gần 10 nghìn người. Đối với tình huống là siêu bão, tổ chức di dời gần 22 nghìn người, trong đó di dời tại chỗ hơn 8 nghìn người; sơ tán gần 14 nghìn người.

 Hiện các địa phương trên địa bàn huyện Tiên Phước đang quyết liệt triển khai biện pháp ứng phó bão số 4, nhất là công tác di dời dân đến nơi an toàn.

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa và sơ tán người dân đến nơi an toàn.“Tiên Phước cũng tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, ngầm, cầu tràn qua sông suối khi có nước chảy xiết... Mỗi địa phương thành lập ít nhất một tổ xung kích cộng đồng với tối thiểu 10 thành viên để tập trung triển khai hiệu quả công tác phòng chống lụt bão” - ông Trầm Quế Hương thông tin.
 Phòng Kinh tế - hạ tầng Tiên Phước cũng đang huy động toàn bộ lực lượng và phương tiện để cắt tỉa hệ thống cây xanh công cộng; phối hợp các xã, thị trấn kiểm tra, khơi thông dòng chảy, dùng rọ đá kè gia cố các điểm sạt lở ở các tuyến giao thông, bờ kè sông Tiên… Đài truyền thanh cơ sở cũng tăng cường thời lượng phát sóng bản tin về mưa bão, đẩy mạnh tuyên truyền trong dân.

Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước