www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước đạt nhiều giải tại Cuộc thi “Khu DCNTMKM” và “VTĐ đẹp”

Ban tổ chức cuộc thi khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và vườn- tường - đường đẹp tỉnh vừa công bố kết quả Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021.

Có 18 huyện, thị đăng ý dự thi về khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và vườn- tường - đường đẹp. Trong đó huyện ta dự thi với 20 clip.

Kết quả, Ban tổ chức đã chấm chọn ra 74 giải ở các nội dung; trong đó 11 giải khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 21 giải vườn đẹp, 21 giải tường rào, cổng ngõ đẹp và 21 giải đường đẹp.

Về phần thi Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Lộc Yên xã Tiên Cảnh đạt giải 3 về khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu.
Về phần thi vườn đẹp. Khu Vườn ông Phan Trọng Tuyên, thôn 4, xã Tiên An đạt giải ba vườn đẹp. Khu vườn ông Nguyễn Đình Lăng, thôn 3, xã Tiên Hiệp đạt giải khuyến khích.
Về tuyến đường đẹp. Tuyến đường từ nhà ông Tưởng đến nhà ông Dũng, thôn Cẩm Phô, xã Tiên Cẩm đạt giải ba. Tuyến đường từ nhà ông Phan Văn Bê đến nhà ông Phan Trọng Tuyên, thôn 4, Tiên An đạt giải khuyến khích.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước