www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước có hơn 13.400 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng nay 21/10/2022, Hội Nông dân huyện Tiên Phước tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG)” và tuyên dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2022.

 

Nông dân Tiên Phước đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại cho hiệu quả kinh tế. Ảnh:N.HƯNG
Nông dân Tiên Phước đầu tư phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại mang hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.HƯNG 

Tiên Phước có hơn 8.200ha đất nông nghiệp và hơn 30 nghìn héc ta đất lâm nghiệp. Trong 5 năm qua, toàn huyện có hơn 13.400 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp; trong đó cấp cơ sở gần 10 nghìn lượt hộ, cấp huyện hơn 3.100 lượt hộ, cấp tỉnh 447 lượt hộ và cấp Trung ương 16 lượt hộ.

So với giai đoạn trước đó, số hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG các cấp tăng 979 lượt hộ (tăng 17%). Số hộ có mức thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm tăng 2 lần.

Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp hội hướng dẫn, thành lập mới 19 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác và câu lạc bộ nông dân SXKD; xây dựng 8 chi hội, 9 tổ hội nghề nghiệp với 238 thành viên; giúp đỡ 248 hộ thoát nghèo, tặng 211 sổ tiết kiệm, trao 300 suất học bổng, suất quà cho con em hội viên nghèo... với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, nông dân trên địa bàn huyện đóng góp 32 nghìn ngày công lao động, hiến hơn 21 nghìn mét vuông đất và đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, 8 tập thể và 33 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, SXKDG giai đoạn 2017 - 2022 được Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước khen thưởng. Hội Nông dân huyện cấp giấy chứng nhận nông dân SXKDG cấp huyện cho 724 lượt hộ.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam