www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiếp xúc cử tri huyện Tiên Phước

 Chiều ngày 28.10.2013, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng Ban Pháp chế  HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri 3 xã Tiên Thọ, Tiên Kỳ và Tiên Phong, huyện Tiên Phước.

         Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hùng đã báo cáo với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2013, nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ 9 sắp đến và trả lời những ý kiến cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ 8 vừa qua.

   
   
   

 

 Đã có 11 lượt ý kiến cử tri phát biểu, bày tỏ bức xúc liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam còn nhiều bất cập, mức hỗ trợ đối với người cao tuổi còn quá thấp, một số chính sách hỗ trợ cho người nghèo còn chưa phù hợp, đề nghị sớm hỗ trợ, bồi thường cho những hộ dân có ruộng bị lấp bởi thao trưởng 885, hỗ trợ vốn xây dựng nhà văn hóa thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường, sử dụng đất trái mục đích cũng được nhiều cử tri quan tâm phản ánh.

Cuối buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Hùng đã giải trình một số ý kiến để cử tri được rõ, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền trả lời tại kỳ họp sắp đến. Đồng thời, đề nghị huyện, xã tiếp tục chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

                      Mỹ Châu - VP Đoàn ĐBQH & HĐND Quảng Nam