www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông tin hỗ trợ bà con đồng hương Tiên Phước tại Bình Dương

Với phương châm “Không bỏ rơi bà con Tiên Phước gặp khó khăn tại Bình Dương”. Sau mấy ngày tích cực đăng tin trên tất cả các hội nhóm của Tiên Phước, chúng tôi chỉ nhận được hơn 200 người cần hỗ trợ, (hiện tại đã hỗ trợ hơn 100 người). Không biết mọi người ổn, hay mọi người chưa nhận được thông tin. Mong tất cả bà con đồng hương chia sẻ thông tin thêm lần nữa nhé.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại:
Anh Nghĩa: 0903713857
Chị Như: 0979 060 825
Chị Diệu: 039476470
 

Như Kim - Bình Dương