www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo thời gian địa điểm đón bà con ở Đà Nẵng về quê

 - Địa điểm: Sân vận động Hoà Xuân, đường Thanh Hoá, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (tập trung tại 4 mặt tiền xung quanh SVĐ).

- Thời gian: Bắt đầu từ 13h30' đến 16h ngày 15/8/2021 (Chủ nhật).
-Bà con tập trung theo nhóm xã, thị trấn mình đăng ký trước đó và theo giờ sắp xếp của Phòng LĐTBXH huyện Tiên Phước.
-Bà con khi về phải mang theo giấy xét nghiệm âm tính Covid-19, đơn đăng ký về quê và bản cam kết nạp cho tình nguyện viên của từng đoàn.
 
 

 Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước