www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng năm 2021

Hội Khuyến học huyện Tiên Phước thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XV năm 2021.  

        1. Đối tượng đủ điều kiện nộp hồ sơ: 

Thực hiện theo Điều lệ Quỹ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước công nhận tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019.        

2. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng (Theo mẫu).

- Bản sao (có công chứng) giấy tờ chứng minh đạt thành tích quy định tại Điều lệ (yêu cầu mang theo bảng gốc để đối chiếu).

- 02 ảnh thẻ 4 x6. 

Hồ sơ được đựng trong 01 bì hồ sơ giấy, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: 

Nộp trực tiếp tại Văn phòng Hội Khuyến học huyện Tiên Phước, Số 52 đường 10/3, TT. Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (Trụ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cũ).

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Sau thời gian trên Hội Khuyến học huyện không thu nhận thêm hồ sơ.

Mọi chi tiết xin liên hệ email: hoikhuyenhoctp@gmail.com hoặc số điện thoại 0235.221.5405 - 0387.847.161 (chị Thương). 

Theo Hội Khuyến Học huyện Tiên Phước