www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thư ngỏ ủng hộ khu cách ly và các điểm chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19

Trong thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhân dân toàn huyện đã tích cực tham gia thực hiện các biện pháp y tế và ủng hộ công tác phòng, chống đại dịch covid - 19 đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong những ngày đầu tháng 7 đến nay, tình hình dịch bệnh covid - 19 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện những ca lây nhiễm và dự báo sẽ có diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Đối với huyện Tiên Phước, hiện nay có 01 ca dương tính, lịch trình di chuyển và số lượng người tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp khá lớn. Đã có gần 100 người đưa vào khu cách ly tập trung của huyện và có khả năng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều người buộc phải cách ly tập trung theo quy định. 

 

 

 

Theo UBMTTQVN huyện Tiên Phước