www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thương cảm hoàn cảnh người chồng có vợ mất vì Covid-19

Kính gửi: Cô, chú bác, anh, chị và các bạn đồng hương xã Tiên Thọ và huyện Tiên Phước hiện đang công tác, học tập và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi ở quê nhà được biết vợ của anh Tiên, nhà ở thôn 3 xã Tiên Thọ huyện Tiên Phước, con chú Dân cô Cúc (nhà sau lưng UBND xã Tiên Thọ), hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đời ngày 16/9/2021 do nhiễm Covid-19.

Hiện nay gia đình Tiên có 4 cháu còn nhỏ, đặc biệt là cháu nhỏ nhất mẹ mới mang thai được 8 tháng nhưng bệnh mẹ trở nặng nên bệnh viện phải mổ bắt con ra, mẹ sau khi mổ hôn mê rồi mất luôn, hiện giờ cháu đang nuôi tại bệnh viện. Với tình hình bây giờ gia đình Tiên trong đó hết sức khó khăn, địa phương ngoài này cũng không thể giúp được gì cho gia đình.

Vậy tôi rất mong muốn các cô chú, anh chị và các bạn đồng hương quê Tiên Thọ - Tiên Phước đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, động viên, giúp đỡ phần nào để gia đình Tiên vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này.

Xin cảm ơn và cầu chúc bà con quê hương chúng ta trong đó mạnh khỏe, vượt qua giai đoạn khó khăn này!

Số điện thoại Tiên: 0976.103.495

Phạm Bá Hùng - Bí Thư Đảng Uỷ xã Tiên Thọ