www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

TAND huyện tổ chức Hội nghị CB-CC-NLĐ năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và Liên đoàn lao động huyện Tiên Phước về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020, chiều ngày 07 tháng 01 năm 2020, Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2020.

      Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Chỉ – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tiên Phước; đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, đồng chí Trà Thị Thanh Thắm – Chủ tịch công đoàn cùng tất cả cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

        Tại Hội nghị, đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Tiên Phước thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Qua đó, đã đánh giá được những ưu điểm cũng như những hạn chế, tồn tại để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

 

Đồng chí Trình Minh Hùng – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước thông qua Báo cáo tại Hội nghị

    Ngoài ra, Hội nghị cũng được nghe Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và kế hoạch thi đua năm 2020 của Công đoàn TAND huyện Tiên Phước; Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Thanh tra nhân dân; Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị năm 2019.  

 

Đồng chí Trà Thị Thanh Thắm- Chủ tịch Công đoàn Tòa án thông qua Báo cáo tại Hội nghị

      Tất cả CBCC, NLĐ tham dự Hội nghị sôi nổi, thảo luận về nội dung các báo cáo trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và cũng đã trao đổi, bàn bạc để thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị với sự thống nhất cao của toàn thể CBCC, NLĐ. Đặc biệt, hội nghị cũng đã tập trung bàn bạc sâu các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác chuyên môn, về hoạt động công đoàn trong năm 2019. 

 

Đồng chí Lê Trung Thành- Trưởng Ban thanh tra nhân dân thông qua Báo cáo tại Hội nghị

      Để thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị năm 2020, tại Hội nghị lần này, đồng chí Trình Minh Hùng – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND huyện Tiên Phước và đồng chí Trà Thị Thanh Thắm – Chủ tịch Công đoàn TAND huyện Tiên Phước đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

     Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, quyết tâm của tất cả CBCC, NLĐ về việc thực hiện tốt kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ mà đơn vị cũng như Công đoàn đã đề ra trong năm 2020.

                                                     Theo TAND huyện Tiên Phước