www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến 26.7

Ngày 12.6, UBND huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo các ngành, đoàn thể có liên quan ở huyện, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các ngành, đoàn thể ở 15/15 xã, thị trấn.

       Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe triển khai Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015; chương trình tổng rà soát của Bộ LĐ-TB&XH và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.. cũng như hướng dẫn cụ thể về nhiệm vụ, quy trình rà soát của cấp xã, thị trấn.

 

Phó CT UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng lãnh đạo huyện thăm và tặng quà thân nhân liệt sĩ tại Tiên Phước

 

       Cuộc tổng rà soát lần này gồm 7 nhóm đối tượng: liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong.            

       Theo kế hoạch của huyện, sau lớp tập huấn, các xã, thị trấn sẽ tiến hành tổng rà soát đến ngày 26.7 và báo cáo kết quả về huyện để tổng hợp báo cáo HĐND huyện và UBND tỉnh, đồng thời công bố kết quả tổng rà soát trước tháng 9.2014.

                                                         Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam