www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tọa đàm về công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên

Chiều 25.10.2020, tại huyện Tiên Phước, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức tọa đàm về công tác phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2020. Có gần 500 đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện tham dự. 

Quang cảnh tọa đàm về công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2020.
Quang cảnh tọa đàm về công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 2020. 

Tại buổi tọa đàm, các đoàn viên, thanh thiếu niên được nghe cán bộ chuyên môn của Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh thông báo về tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh hiện nay; các chủng loại ma túy, kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy, độ tuổi dễ bị sa ngã vào con đường nghiện ngập ma túy; các tác hại của ma túy gây ra. Buổi tọa đàm cũng tập trung trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy; vận động, giúp đỡ thanh niên cai nghiện ma túy, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng sau cai nghiện…

Trong buổi tọa đàm, các đoàn viên, thanh thiếu niên cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng chống ma túy trong giai đoạn hiện nay; thanh niên sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng khó tìm được công việc; nguồn vốn vay dành cho thanh niên hoàn lương còn thấp… 

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam