www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ra mắt Ban trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới

Sáng ngày 30.11.2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ra mắt nhân sự Ban trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Toàn huyện Tiên Phước có 7 chùa, với gần 9 nghìn tín đồ sinh hoạt thường xuyên và không thường xuyên. Với phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, trong 5 năm qua, các tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương Giáo hội.
Toàn thể tín đồ phật tử luôn đoàn kết, gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng và phát huy đời sống mới tại các cộng đồng dân cư, tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh do huyện phát động.
Trong 5 năm, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đối tượng khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách và xây dựng được 1 ngôi nhà tình thương tại xã Tiên Lập. Tổng kinh phí hỗ trợ, giúp đỡ hơn 1 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở thờ tự, hỗ trợ các trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra chương trình hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.
Tại hội nghị, đã ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 16 vị, do Đại đức Thích Nhật Thanh làm Trưởng ban Trị sự.
Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho 4 tập thể, 6 cá nhân.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước