www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Quảng Nam: Sở Công Thương có tân Phó Giám đốc

 Ngày 27/7/2021, Sở Công thương Quảng Nam cho biết, Sở Nội vụ vừa công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Hường Văn Minh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giữ chức Phó Giám đốc Sở Công thương, kể từ ngày 1/8/2021.

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công thương cho ông Hường Văn Minh (giữa).

Ông Hường Văn Minh 55 tuổi, quê ở xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn Đại học Ngân hàng. Ông Minh từng giữ chức Phó Giám đốc, Giám đốc kho bạc Nhà nước Tiên Phước, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, Phó chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Minh cho rằng, đây là niềm vinh dự là trọng trách lớn lao và cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo tin giao để xây dựng ngành Công thương phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã chúc mừng ông Minh được tín nhiệm, giao trọng trách mới và tin tưởng ông Minh là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều đơn vị công tác, có nhiều kinh nghiệm, tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, cùng với tập thể ngành Công thương đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Lương Ngọc Sáng - Báo Đại Đoàn Kết