www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phóng sự: Đất học bên dòng sông Tiên

"Đất học bên dòng sông Tiên", phóng sự về vùng đất hiếu học Tiên Phước do VTV8, Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

 

 

 

 

Đất học bên dòng sông Tiên - VTV8