www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phạm pháp hình sự ở Tiên Phước giảm đáng kể

Công an huyện Tiên Phước vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.

 Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, Công an huyện Tiên Phước chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác nên hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra. Đơn vị tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy, cờ bạc với tỷ lệ điều tra phá án cao. 

Tình hình phạm pháp hình sự giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2020 (giảm 16 vụ). Đặc biệt một số loại tội phạm giảm mạnh như trộm cắp tài sản (5 vụ, giảm 7 vụ), cố ý gây thương tích (4 vụ, giảm 6 vụ). Công tác triển khai thực hiện 2 dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được chú trọng.

Lực lượng Công an huyện Tiên Phước cũng chủ động, tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy có hiệu quả; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành Công - Quốc Huy, Báo Quảng Nam