www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Ngân hàng CSXH huyện cho vay trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND và Công văn số 2271/UBND-TH ngày 22/7/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó chỉ đạo các cơ quan triển khai nghiêm túc, kịp thời các chính sách theo Quyết định này, trong đó có yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất. Cụ thể chính sách cho vay như sau:

     Về các đối tượng và điều kiện cho vay

 Đối với cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc khi có đủ 2 điều kiện đó là: (1) có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; (2) không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

 Đối với cho vay người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau: 

+ Trường hợp thứ nhất: Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

+ Trường hợp thứ hai: Đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Về mức cho vay, lãi suất, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân:

- Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng  (huyện Tiên Phước là vùng IV, lương tối thiểu là 3.070.000 đồng/tháng) đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

- Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ tối đa 3 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

- Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021 được thực hiện 1 lần; thời hạn giải ngân đến hết ngày 5/4/ 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

- Về lãi suất cho vay bằng 0%/năm.

Về hồ sơ đề nghị vay vốn, quy trình

Khi đảm bảo các điều kiện nêu trên và có nhu cầu vay vốn, Người sử dụng lao động liên hệ với  cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để được hướng dẫn cụ thể hoặc qua các số điện thoại 0914167689 (gặp ông Hiền), 0983834945 (gặp ông Tiên).

Như vậy, theo quy định này các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở SXKD tạm dừng sản xuất do dịch Covid-19, có thể vay được vốn ưu đãi với lãi suất bằng 0%/năm để tiếp trả lương cho người lao động, nhằm duy trì và phục hồi SXKD, góp phần thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Chính phủ đó là vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Nguyễn Văn Hiền - NHCSXH huyện Tiên Phước