www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Người về từ Đà Nẵng đến Tiên Phước phải cách ly tập trung 7 ngày

UBND huyện Tiên Phước vừa ban hành Công văn số 2281/UBND-TH ngày 23/7/2021 do Phó chủ tịch UBND huyện Phùng Văn Huy ký về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Như vậy người về từ Đà Nẵng đến huyện Tiên Phước sau 12h00 ngày 22/07/2021 phải cách ly tập trung ít nhất 7 ngày, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khoẻ tại nơi cư trú 7 ngày tiếp theo.

 

 

Theo UBND huyện Tiên Phước