www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mời họp đồng hương xã Tiên Thọ tại TP.HCM

Để là chiếc cầu nối tình người, tình đồng hương giữa những người con Tiên Thọ đang làm ăn xa xứ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban liên lạc Hội đồng hương xã Tiên Thọ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có thư mời họp đồng hương lần thứ 2, buổi họp mặt được tổ chức vào ngày chủ nhật, 26.04.2015 tại Trung tâm VH-TT Tân Bình.

Đây là dịp để bà con Tiên Thọ gặp gỡ nhau đông đủ nhất cùng hàn huyên tâm sự, giao lưu văn hóa hướng về quê hương của mình. 

                                              Theo HĐH Tiên Thọ tại TP.HCM