www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Một xã và 2 thôn ở Tiên Phước kết thúc giãn cách theo Chỉ thị 15

Từ 12 giờ trưa nay 16.8.2021, Tiên Phước kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và chuyển sang Chỉ thị 19 đối với toàn bộ xã Tiên Hà và thôn Hội Lâm (xã Tiên Châu), thôn 3 (xã Tiên Ngọc).

 Các địa phương còn lại vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 cho đến khi có thông báo mới. Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tới nay, Tiên Phước có 28 người nhiễm Covid-19. Huyện đang cách ly tập trung hơn 850 người về từ vùng dịch và các trường hợp F1 tại 21 khu cách ly.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam