www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận Tiên Phước tham gia xây dựng chính quyền

Thông qua diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền huyện năm 2020”, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước đã làm tốt vai trò cầu nối, góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đối thoại, mỗi cán bộ sẽ nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tiếp thu, nghiên cứu kiến nghị của người dân để có hướng giải quyết kịp thời, đầy đủ.

 Mới đây tại xã Tiên Phong, thông qua diễn đàn đối thoại, người dân cụm 3 xã Tiên Phong, Tiên Mỹ, Tiên Thọ đã góp nhiều ý kiến với lãnh đạo huyện trên các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, giao thông nông thôn, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công…

Đặc biệt, tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng và ngày càng phức tạp, tinh vi; vấn đề ô nhiễm môi trường nói chung và tại trại heo Hùng Vân, khu công nghiệp Tài Đa (Tiên Phong) nói riêng cũng được người dân phản ánh với lãnh đạo huyện.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam