www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận Tiên Phước phản biện dự thảo báo cáo chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước vừa tổ chức hội nghị phản biện đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung phân tích làm rõ các chỉ tiêu đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị phản biện dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: V.C
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị phản biện dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện. Ảnh: V.C

Các ý kiến cho rằng, thu nhập bình quân đầu người 40 triệu đồng/năm là cao so với thực tế. Tiêu chí vệ sinh môi trường mới đạt 82%, còn nhiều bất cập do rác còn ứ đọng nhiều nơi trong khi huyện chưa có quy hoạch điểm xử lý rác thải an toàn.

Ngoài ra, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo, chưa tạo được niềm tin cho người tiêu dùng; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ còn bất cập, mất vệ sinh ở các điểm giết mổ tập trung. Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, chính sách hỗ trợ sau đầu tư hiệu quả còn thấp chưa gắn được với sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm...

Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến để gửi đến Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện bổ sung hoàn thiện.

                                A Đông - V.Công, Báo Quảng Nam