www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận Tiên Phước bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước vừa phối hợp xã Tiên Lộc tổ chức nghiệm thu và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trương Thị Hường (thôn 1), là hộ nghèo tại địa phương.

 

Bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Trương Thị Hường. Ảnh: V.C
Mặt trận huyện Tiên Phước bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Trương Thị Hường. Ảnh: V.C 

Ngôi nhà được xây theo kết cấu nhà cấp 4, mái lợp tôn, tường quét vôi, nền đóng gạch men với diện tích 40m2. Kinh phí thực hiện 80 triệu đồng, trong đó Quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại vận động từ người thân và sự hỗ trợ công lao động của bà con trong thôn.

V.Công - A.Đông, Báo Quảng Nam