www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lực lượng an ninh Tiên Phước 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành

Lực lượng An ninh nhân dân ra đời từ những ngày đầu thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với muôn vàn khó khăn, thử thách đã ngày càng trưởng thành và lớn mạnh, lập nên nhiều chiến công oanh liệt, góp phần xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc ta.

Trong công cuộc đổi mới và kiến thiết đất nước, lực lượng An ninh Công an huyện Tiên Phước đã chủ động tổ chức lực lượng và các biện pháp công tác nghiệp vụ kịp thời nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở và có biện pháp tham mưu, đấu tranh có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.
 
 
Ngoài ra, tuổi trẻ lực lượng An ninh Công an huyện tích cực tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện mang lại nhiều giá trị vật chất, tinh thần to lớn trong cộng đồng; góp phần khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên nói chung và thanh niên lực lượng An ninh huyện Tiên Phước nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo giữ vững An ninh - quốc phòng trên huyện nhà.
 
Suốt chặng đường 75 năm qua, lực lượng an ninh nhân dân Công an huyện Tiên Phước đã không ngừng phấn đấu và trưởng thành. Cán bộ, chiến sĩ an ninh nhân dân Công an huyện luôn nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, thường xuyên rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân; xứng đáng là công cụ chuyên chính, sắc bén của Đảng và Nhà nước, là con em yêu quý của nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân.
 
Theo Công An huyện Tiên Phước