www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lịch phun hoá chất khử trùng, khử độc tại các trường học tại huyện Tiên Phước

Kế hoạch phun hóa chất khử trùng, khử độc tại các điểm trường học phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút mới corona trên địa bàn huyện Tiên Phước.

 

                                                Theo TTYT huyện Tiên Phước