www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kiểm tra việc Công ty Phước Kỳ Nam cho 2 doanh nghiệp mượn nhà xưởng để sản xuất

Công ty Phước Kỳ Nam cho Công ty Furui Việt Nam và Công ty TNHH Vạn An Hòa mượn nhà xưởng tại Dự án Phân xưởng giày Phước Lộc để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng với mục tiêu của dự án.

 UBND tỉnh Quảng Nam vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tiên Phước và cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam trong việc thực hiện Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND tỉnh, khi cho Công ty TNHH Công nghệ Furui Việt Nam và Công ty TNHH Vạn An Hòa mượn nhà xưởng để sản xuất; hướng dẫn Công ty khắc phục những tồn tại để tổ chức sản xuất đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tiên Phước hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam đầu tư dự án phân xưởng giày Phước Lộc đảm bảo đúng mục tiêu dự án đã được chấp thuận đầu tư, hoàn thành xây dựng theo hồ sơ đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đã cam kết, tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng quy định pháp luật.

Chỉ đạo trên của UBND tỉnh Quảng Nam xét báo cáo của Công an tỉnh vào ngày 30/5 về một số vấn đề liên quan đến Dự án Phân xưởng giày Phước Lộc do Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam làm chủ đầu tư tại Cụm công nghiệp Tài Đa, huyện Tiên Phước.

Theo đó, Công an tỉnh xác định, việc Công ty Phước Kỳ Nam cho Công ty Furui Việt Nam và Công ty TNHH Vạn An Hòa mượn nhà xưởng tại Dự án Phân xưởng giày Phước Lộc để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh không đúng với mục tiêu của dự án (dự này này không có mục tiêu cho thuê/mượn nhà xưởng) đã được quy định tại văn bản chấp thuận đầu tư.

Dự án Phân xưởng giày Phước Lộc có tổng vốn đầu tư 110 tỷ đồng; thời gian hoạt động 50 năm; diện tích đất sử dụng khoảng 34.704 m2 tại lô B1, B2, B3, B4, Cụm công nghiệp Tài Đa. Dự án này có mục tiêu đầu tư xây dựng phân xưởng đế giày và cắt, in, thêu mũ giày.

Linh Đan - Báo Đầu Tư