www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Kiểm tra đột xuất các trường hợp cách ly tại nhà

Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường. Thời gian qua, cùng với các khu vực cách ly tập trung, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Phước đã tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ, trong đó tiến hành kiểm tra, giám sát đột xuất các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, góp phần giảm nguy cơ dịch bệnh có thể lây nhiễm ra cộng đồng.

 

Tại các đợt kiểm tra, giám sát đột xuất lực lượng làm nhiệm vụ nhắc nhở các gia đình không để người đang trong diện cách ly tại nhà rời khỏi khu vực cách ly. Phòng ở của người được cách ly tại gia đình cần đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch; người đang thực hiện cách ly tại gia đình không ăn chung, không ngủ chung cùng với những người khác trong gia đình, nơi ở, nơi lưu trú.
Việc kiểm tra, giám sát đột xuất sẽ góp phần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tự giác của mỗi cá nhân, đặc biệt là các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú, qua đó góp phần cùng địa phương kiểm soát tốt, không để dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước