www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Không tổ chức múa lân để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

Vào ngày 19/9/2021, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Công văn số 2979/UBND-TH về việc không tổ chức múa lân dịp Tết Trung thu năm 2021 để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các tổ chức, cá nhân không tổ chức các hoạt động múa lân trên địa bàn huyện để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu của các địa phương và khu dân cư cần đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh và phù hợp với tình hình địa phương.

Công an huyện sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Vì vậy, đề nghị người dân nghiêm túc chấp hành, không tập trung đông người nơi công cộng và luôn đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

Theo CA huyện Tiên Phước