www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên

 Làng cổ Lộc Yên là 1 trong 4 làng cổ của cả nước đã được Bộ VH, TT&DL xếp hạng Di tích cấp quốc gia. UBND huyện Tiên Phước (Quảng Nam) vừa tổ chức Lễ khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh). 

Cắt băng khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên

Cắt băng khai trương sản phẩm du lịch cộng đồng Làng cổ Lộc Yên

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước Trầm Quế Hương, khẳng định:  “Làng Lộc Yên được khai cư, lập nghiệp từ khi có người Việt đầu tiên đến vùng đất Tiên Phước. Từ đó đến nay, trải qua những thăng trầm của lịch sử, Lộc Yên vẫn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc và ngày càng phát triển. Điểm du lịch cộng đồng Làng Cổ Lộc Yên là quần thể không gian văn hóa nhà cổ - vườn sinh thái - bờ đá, đường đá.”.

Làng cổ Lộc Yên là 1 trong 4 làng cổ của cả nước đã được Bộ VH, TT&DL xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Huyện Tiên Phước đã ban hành Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch Làng văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, góp phần thúc đẩy du lịch Tiên Phước phát triển thành ngành kinh tế quan trọng.

Du khách tham quan và trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên

Mỗi năm có khoảng 10.000 lượt khách tới tham quan làng cổ Lộc Yên. Việc bảo tồn, gìn giữ làng cổ Lộc Yên có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chúc mừng sự kiện quan trọng này của huyện Tiên Phước bắt đầu cho xu hướng du lịch xanh gắn với văn hóa làng quê, du lịch sinh thái đặc trưng của vùng trung du xứ Quảng.

Đồng thời, lưu ý chính quyền và nhân dân Tiên Phước tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa của Làng cổ Lộc Yên, xem đây là nội lực tinh thần quan trọng trong quá trình phát triển văn hóa, du lịch, góp phần phát triển đời sống nhân dân địa phương. Tiên Phước cần tiếp tục phát huy giá trị sẵn có, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của sản phẩm du lịch Lộc Yên. Từ đó khắc phục những khó khăn, phát triển các sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho nhân dân bền vững.

Hải Yến - Hồ Thu, Báo Kinh Tế Nông Thôn