www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hiệu quả đầu tư sửa chữa, cải tạo lưới điện khu vực nông thôn Tiên Phước

Tiên Phước là huyện trung du của tỉnh Quảng Nam, có địa hình bán sơn địa với nhiều núi, sông chia cắt, dân cư thưa thớt. Trên địa bàn huyện nhiều điểm dân cư nằm xa trung tâm xã, mặc dù đã được đầu tư điện khí hóa từ lâu nhưng lưới điện hạ thế nhiều nơi vẫn còn dây trần đã xuống cấp, chất lượng điện thấp, nguy cơ mất an toàn điện cao.

 Trong năm 2020, PC Quảng Nam đã đầu tư dự án hoàn thiện, chống quá tải lưới điện Tiên Phước - Trà My, trong đó, H. Tiên Phước có 32 hạng mục thực hiện nâng cấp dây dẫn, máy biến áp và xây dựng mới trạm biến áp với tổng kinh phí đầu tư hơn 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cũng trong năm nay, PC Quảng Nam triển khai 3 công trình sửa chữa lớn lưới điện, với tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Việc đầu tư sửa chữa, hoàn thiện hạ tầng lưới điện đã đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của người dân ở khu vực nông thôn.

Xác định nhu cầu sử dụng điện khu vực Tiên Phước ngày càng tăng, đồng thời với mục tiêu nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trên cơ sở hiệu quả của việc hoàn thiện lưới điện khu vực nông thôn đã đạt được trong năm 2020, năm 2021 sắp đến, PC Quảng Nam tiếp tục đầu tư cho khu vực Tiên Phước 4 công trình sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng lưới điện với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Đây là cơ hội để từng bước hoàn thiện lưới điện, ngày càng nâng cao chất lượng điện, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện nhà.

Chí Sương - Báo CAĐN