www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

HĐND huyện thông qua đầu tư 12 công trình cấp thiết

HĐND huyện Tiên Phước (khóa XI) vừa thông qua 12 công trình cấp thiết cần được bổ sung đầu tư trong năm 2020, được UBND huyện trình xem xét.

 Trong đó có các công trình như: khu tái định cư chuyển đổi ngành nghề Bình An, thị trấn Tiên Kỳ; khu tái định cư đường tránh lũ nối thị trấn Tiên Kỳ với tuyến quốc lộ 40B; khu dân cư đồng Ông Tuấn, xã Tiên Phong; khu tái định cư thôn 1, xã Tiên Thọ; mở rộng khuôn viên, đầu tư hạ tầng khu Di tích quốc gia Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng; đường nội bộ trung tâm xã Tiên Hiệp; đường giao thông nối đường Tôn Đức Thắng với đỉnh kè cầu Sông Tiên...

HĐND huyện Tiên Phước cũng thông qua đề xuất của UBND huyện bổ sung danh mục bố trí kế hoạch vốn công trình cấp thiết đầu tư để về đích nông thôn mới ở 5 xã theo lộ trình kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020, với 13 công trình, tổng kinh phí 5,5 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam