www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội nghị Đảng bộ xã Tiên Ngọc

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Đảng bộ xã Tiên Ngọc huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị Đảng bộ xã, đến dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Xinh, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Tiên Phước, phụ trách xã Tiên Ngọc, các Ban xây dựng Đảng huyện ủy; các đồng chí Bí thư và đảng viên các chi bộ .

      Hội nghị Đảng bộ xã Tiên Ngọc đã thông qua dự thảo báo cáo về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 trên địa bàn xã.

Mặc dù do ảnh hưởng của thời tiết nắng hạn kéo dài trong năm 2015, song Đảng bộ xã Tiên Ngọc đã tổ chức lãnh chỉ đạo thắng lợi về các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng địa phương, đồng thời tổ chức thành công đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 theo đúng kế hoạch của Huyện ủy, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối tập thể cá nhân Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ xã 2015, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, được chú trọng không ngừng học tập và nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chỉ đạo của huyện, tỉnh.

Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có 4/9 chi bộ đạt TSVM, 5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh năm 2015. Về công tác xây dựng đời sống văn hóa có 501/584hộ đạt 85%.

Gia đình văn hóa 3 năm liên tục 403hộ/584hộ đạt 69%;  05/6 đạt thôn văn hóa cấp huyện, 3/4 tộc họ đạt tộc họ văn hóa. Về phát triển kinh tế nông nghiệp cơ bản các diện tích gieo trồng đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra Diện tích lúa gieo sạ vụ đông xuân, 107/107ha, đạt 100% so với kế hoạch; thu hoạch được 107ha/107ha đạt 100%, năng suất bình quân 63tạ/ha; sản lượng 674,1 tấn; cây ngô diện tích thu hoạch 0,8ha, năng suất bình quân 30 tạ/ha, sản lượng 24 tấn.  

Vụ Hè thu diện tích gieo sạ 100/107ha đạt 93,45%; Diện tích thu hoạch 100/100ha đạt 100%, do ảnh hưởng của thời tiết, nắng hạn kéo dài nên năng suất thấp 44tạ/ha, sản lượng 440 tấn. Ngô thu hoạch 3ha, năng suất bình quân 30 tạ/ha. Lạc, đậu các loại 12ha, năng suất 21 tạ/ha. Sắn 25ha, năng suất bình quân 150tạ/ha, sản lượng 375tấn tươi. Khoai lang 8 ha, rau các loại 6 ha.Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 1147.1 tấn, tăng 400.1 tấn so với cùng kỳ, đạt 105,82% chỉ tiêu, đạt 108,72% Nghị quyết.

      Kinh tế vườn: trong năm đã tập trung chỉ đạo triển khai cho nhân dân cải tạo được 10ha vườn. Chi trả tiền theo Nghị quyết 18 của HĐND huyện và Quyết định 11 UBND tỉnh của năm 2014 là 62.100.000đ (trong đó NQ 18: 52.350.000 đ, Quyết định 11: 9750.000đ); Tiếp tục triển khai Nghị Quyết 18 năm 2015 cho nhân dân đăng ký: Thanh trà 870 cây; Tiêu Tiên Phước 355 chói; Măng cụt 20 cây; Chuối 07ha; Dó bầu 06ha; Quế 0,25ha; Nghiệm thu và hỗ trợ cho nhân dân tổng kinh phí 61.100.000đ. Chi hỗ trợ thực hiện Đề án cây tiêu Tiên Phước năm 2014 cho 03 mô hình tổng kinh phí 68 triệu đồng.

        Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc có đến thời điểm 31/12/2015 là 4.342/3.500 con đạt 119,84% so với Kế hoạch, so với Nghị quyết đạt 99.81%, tăng so với cùng kỳ là 424 con. (Trong đó, đàn trâu: 424/400 con; đàn bò: 607/500 con; đàn lợn 3311/2600 con). Gia cầm 16.915con/25.000 con đạt 67,66% so với NQ; Trong năm không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm chỉ có mắc một số bệnh thông thường như phó thương hàn ở lợn, tụ huyết trùng ở Trâu, bò đã điều trị kịp thời, xảy ra dịch toi ở đàn gà chết và tiêu hủy hơn 500 con; Tỷ lệ tiêm phòng gia súc đạt 75,9%, tiêm phòng dại chó 20 con. Nghị quyết 19 của HĐND huyện Tiên Phước và Quyết định 35 của UBND tỉnh Quảng Nam về hỗ trợ chăn nuôi tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện, đến nay đã hỗ trợ con vật nuôi cho nông dân tổng kinh phí 35.000.000đ.

Tại hội nghị cũng đã tập trung thảo luận bổ sung vào bản dự thảo báo cáo về phương hướng công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã Tiên Ngọc năm 2016 để đạt kết quả cao nhất.

                                      Lê Văn Sơn - Phó BT Đảng Ủy Tiên Ngọc