www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội LHPN Tiên Ngọc tổng kết công tác năm 2015

Ngày 17.12.2015, Hội liên hiệp phụ nữ xã Tiên Ngọc huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội, phong trào phụ nữ năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

       Năm 2015 công tác hội và phong trào phụ nữ xã Tiên Ngọc có bước phát triển khá.  Xã đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo 8 hộ; triển khai vận động HVPN trồng rau sạch, 426/565 hộ có phụ nữ đăng ký thực hiện tỷ lệ 75%, qua khảo sát cuối năm có 327/426 chị đăng ký thực hiện tỷ lệ 74,41%, duy trì và nhân rộng mô hình trồng rau sạch tại chi hội 4 có 22 chị tham gia.

        Duy trì tốt câu lạc bộ nuôi heo thâm canh có 30 thành viên tham gia với 259 con. Vận động HVPN học nghề, tại thôn 2 và thôn 6 có 40 chị tham gia. Duy trì và thành lập câu lạc bộ 5 không 3 sạch, câu lạc bộ phụ nữ đơn thân, tổ phụ nữ trồng sắn, trồng thanh trà, thu hút hơn 80 chị em tham gia.


 
          Năm 2015 hội phụ nữ xã Tiên Ngọc là đơn vị giữ vững phong trào, xếp vị thứ thứ 5 toàn huyện. Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng cho 3 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và công tác hội năm 2015. 
 
                                                      Lê Văn Sơn - Tiên Ngọc