www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội LHPN huyện Tiên Phước hỗ trợ 362 hội viên thoát nghèo bền vững

Ngày 31.8.2021, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026). Đại hội được tổ chức trực tuyến với 162 đại biểu chính thức đại diện cho 14.159 hội viên phụ nữ toàn huyện ở điểm cầu huyện và 15 điểm cầu xã, thị trấn tham gia.

 Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã tạo điều kiện giúp đỡ 1.750 hộ nghèo có việc làm, trong đó có 362 hộ thoát nghèo bền vững. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 3.643 hộ vay, với tổng dư nợ hơn 179 tỷ đồng. Phong trào tiết kiệm giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững bằng nguồn vốn tại chỗ đã có trên 14 nghìn hội viên phụ nữ tham gia với tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng, giúp 2.565 lượt phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Trong nhiệm kỳ, một số chỉ tiêu đạt và vượt cao như chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp vượt 200%, chỉ tiêu giúp hộ thoát nghèo vượt 141%…

Nhiệm kỳ tới, Hội LHPN huyện Tiên Phước phấn đấu 100% cơ sở hội vận động hội viên cải tạo, chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với phát triển mô hình nông nghiệp du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ giúp 5 gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi năm phát triển ít nhất 1% hội viên trong tổng số hội viên đủ điều kiện nhưng chưa tham gia tổ chức hội; duy trì tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt hội thường xuyên từ 65% trở lên...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tiên Phước khóa XVI gồm 21 thành viên; bà Lê Thị Na Vy tái đắc cử Chủ tịch hội. Đồng thời bầu 11 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam