www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội đồng hương Tiên Thọ tổ chức họp mặt

Vào sáng ngày chủ nhật, 26.04.2015 tại Trung tâm VH-TT Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng hương xã Tiên Thọ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi gặp mặt lần thứ 2. Những người con xa xứ của xã Tiên Thọ đã có một ngày bên nhau thật hạnh phúc, đầm ấm và vui vẻ. Tất cả cùng đồng một lòng hướng về quê hương của mình.

                         

                                Hình ảnh buổi họp mặt

 

                                            Theo Hội ĐH Tiên Thọ tại TP.HCM