www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hội đồng hương Tiên Phước vùng Oregon gặp mặt mừng xuân

Chào đón xuân Ất Mùi 2015 và hướng tới một năm mới thật thịnh vượng, an bình. Hội đồng hương Tiên Phước tại vùng Oregon, Hoa Kỳ vừa tổ chức họp mặt đầu năm. Buổi họp mặt thường kỳ này luôn mang lại cho bà con đồng hương Tiên Phước xa xứ tại vùng Oregon một chút tình ấm áp của con tim mỗi khi mùa xuân về. 

 

                                                         Theo HĐH Tiên Phước tại vùng Oregon