www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hỗ trợ người dân Tiên Phước tăng cường khả năng chống chịu thiên tai

UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng để ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu thông qua phương pháp tiếp cận về nhà ở an toàn, các hoạt động thúc đẩy môi trường xanh - sạch - đẹp” do Tổ chức Habitat for Humanity International tại Việt Nam tài trợ.

Dự án với mục tiêu hỗ trợ tích cực cho người dân tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai, hỗ trợ các hộ gia đình có được nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường an toàn; thực hiện tại xã Tiên Cảnh, Tiên Lãnh và thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) từ ngày 15.12.2019 đến 16.6.2021. Tổng vốn đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng.

Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước. Ảnh: P.T
Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước (ảnh minh họa). Ảnh: P.T

UBND tỉnh giao UBND huyện Tiên Phước phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết; đồng thời tổ chức xét chọn để hỗ trợ vay vốn viện trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai niêm yết tại nhà sinh hoạt thôn, trụ sở xã trước khi triển khai thực hiện.

                                                         M.L - Báo Quảng Nam