www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giao ban công tác tuyên giáo, báo cáo viên 9 tháng đầu năm

Sáng ngày 09-10-2018, Ban Tuyên giáo huyện ủy Tiên Phước tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy và công tác văn hóa - khoa giáo 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy khóa XVI, lãnh đạo các cơ quan khối khoa giáo; trưởng Ban Tuyên giáo và cán bộ chuyên trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn. Đồng chí Nguyễn Minh Xinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy kịp thời sơ kết tổng kết, triển khai thực hiện công tác tuyên giáo đạt nhiều kết quả tích cực. Kịp thời định hướng, hướng dẫn tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Phối hợp mở các lớp học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, kết luận tại hội nghị Trung ương lần thứ 6, 7 khóa XII, các lớp chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các lớp thông tin thời sự, chủ nghĩa yêu nước,… cho trên 3.000 lượt cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, qua đó góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; việc sưu tầm, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử ngành đạt nhiều kết quả; công tác theo dõi, nắm bắt điều tra dư luận xã hội được thực hiện kịp thời; việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên,…

 
                                        Quang cảnh Hội nghị
9 tháng qua, đội ngũ Báo cáo viên Huyện ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tuyên truyền sâu rộng các nội dung trọng tâm trong nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy trên các lĩnh vực đời sống xã hội, thông tin tuyên truyền tình hình trong nước và quốc tế đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên đảm bảo theo kế hoạch của Huyện ủy. Các cơ quan khối văn hóa – khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra; chất lượng công tác khoa giáo ngày càng được nâng lên góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận các vấn đề hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ; việc tuyên truyền nghị quyết ra nhân dân; việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trạm truyền thanh cơ sở; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc trùng tu các di tích văn hóa; công tác sưu tầm, biên soạn, và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương (1975- 2015), lịch sử ngành…
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Minh Xinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Báo cáo viên Tỉnh ủy thông tin nhanh kết quả tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Xinh – UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo, hoạt động Báo cáo viên Huyện ủy và công tác văn hóa - khoa giáo trong 9 tháng qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy, các ngành trong khối văn hóa – khoa giáo, Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và dư luận của các tầng lớp nhân dân để định hướng đúng dư luận xã hội và kịp thời đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái.
 
     Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ khóa XVI; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2018); các nội dung trong nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy, thông tin tuyên truyền tình hình trong nước và quốc tế và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2018; gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra trong năm 2018.
 
                                          Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước