www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia). Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.

 

Ông Phùng Văn Bảy (xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) ký nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: D.L
Ông Phùng Văn Bảy (xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) ký nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ảnh: D.L 

Đúng - đủ, sẽ thuận lòng

Tại Tiên Phước, tranh thủ buổi trưa, những người thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi qua địa bàn huyện đến nhà người dân để giải ngân kinh phí bồi thường, hỗ trợ.

Tại thôn 1 (xã Tiên Hiệp), tổ bồi thường đã đến trao tiền cho gia đình ông Nguyễn Thanh Sơn. Đường dây 500kV đi qua đất rẫy của ông Sơn, ban đầu diện tích được đơn vị tư vấn đo đạc là 1.015m2 vào năm 2018. Lúc này, ông Sơn không đồng ý nhận tiền vì cho rằng đơn vị tư vấn đo đạc chưa chính xác, thiếu của ông 305m2 đất.

Ông Sơn nói: “Tôi luôn đồng tình, ủng hộ chủ trương chung, nhưng với điều kiện phải đo đúng, đủ, chính xác phần diện tích đất bị ảnh hưởng. Tôi cũng chỉ nhận bồi thường một lần chứ không nhận lắt nhắt, để có tiền tạo sinh kế ổn định”.

Vì thế, sau khi đơn vị tư vấn đo đạc lại, đúng với diện tích đất của mình bị ảnh hưởng, ông Sơn đã đồng ý nhận tiền bồi thường một lần, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tương tự ông Sơn, ông Phùng Văn Bảy (ở thôn 4, xã Tiên Lãnh) không đồng ý nhận tiền bồi thường vì diện tích đất bị thiếu. Theo lời ông Bảy, ban đầu diện tích đất của gia đình được đo đạc là hơn 3.200m2, thiếu 160m2 so với diện tích bị ảnh hưởng. Sau khi đơn vị tư vấn đo đạc lại và bổ sung phần diện tích còn thiếu, ông đồng ý nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Ông Bảy nói: “Công trình thi công đường dây 500kV có đi qua phần đất rẫy của gia đình, tôi sẵn sàng đồng thuận khi công tác bồi thường đảm bảo. Sau khi chủ đầu tư tính toán lại diện tích đất bị ảnh hưởng đúng với thực tế, gia đình tôi nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Trên địa bàn huyện Tiên Phước, đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua có chiều dài 25,6km, gồm 57 vị trí móng trụ, qua 4 xã Tiên Lãnh (19 vị trí móng trụ), Tiên Ngọc (12 vị trí), Tiên Hiệp (15 vị trí), Tiên An (11 vị trí).

Ông Bùi Sang - Chủ tịch UBND xã Tiên Lãnh cho hay, đường dây 500kV qua địa phương có nhiều vị trí móng trụ, do đó diện tích đất sản xuất cũng như đất trong khu dân cư bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 81 hộ dân. Xác định đây là công trình trọng điểm, nên xã Tiên Lãnh đã cùng vào cuộc với Ban Quản lý Dự án của huyện Tiên Phước, chủ đầu tư và đơn vị thi công trong vận động nhân dân.

Ông Sang cho biết: “Sau khi công bố dự án đi qua địa bàn xã Tiên Lãnh, Đảng ủy xã đã thành lập Tổ công tác vận động nhân dân trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Vì Tiên Lãnh có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, nên công tác này cũng rất khó khăn. Tổ công tác của xã gồm đầy đủ các thành phần Đảng ủy, UBND, hội đoàn thể, ban nhân dân các thôn cùng vào cuộc tích cực để giải thích, vận động nhân dân.

Qua quá trình tuyên truyền, người dân thấy được tầm quan trọng của dự án, đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhận bồi thường. Đến nay vẫn còn 13 hộ chưa đồng thuận, xã sẽ tiếp tục cùng với các đơn vị tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân”.

Thông tin từ UBND huyện Tiên Phước, đường dây 500kV qua địa bàn huyện riêng phần móng trụ đã bàn giao đạt 100%, đơn vị thi công đã đúc móng. Phần hành lang còn 6 khoảng néo chưa kéo dây do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Có khoảng 20 hộ trong toàn huyện đưa ra yêu cầu cao hơn so với quy định nên chưa đạt được sự đồng thuận giữa đôi bên. UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp cùng với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ kế hoạch.

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam