www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Điện lực Tiên Phước đảm bảo điện phòng chống dịch trên địa bàn huyện

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Điện lực Tiên Phước thuộc Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định các khu cách ly, bệnh viện điều trị trên địa bàn huyện Tiên Phước và huyện Phú Ninh.

 Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các cơ sở y tế, khu vực cách ly, khu giãn cách xã hội, Điện lực Tiên Phước thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở y tế, bệnh viện, khu cách ly để nắm bắt nhu cầu đề cấp điện kịp thời; Đồng thời, bố trí đủ lực lượng cán bộ trực vận hành sẵn sàng sửa chữa, khắc phục sự cố ở các địa điểm này trong trường hợp có sự cố mất điện xảy ra.

          Anh em Công nhân Điện lực Tiên Phước thực hiện nhiệm vụ cấp điện cho khu cách ly tập trung tại xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước

          Ngoài ra phải yêu cầu hệ thống lưới điện vận hành an toàn và liên tục trong điều kiện trực cách ly, Điện lực Tiên Phước đã bố trí lực lượng trực xử lý sự cố “cắm trại” 24/24 tại Điện lực thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập với lực lượng trực, ăn ở tại Điện lực 14 ngày liên tục, khi đi thực hiện nhiệm vụ tránh tiếp xúc với người bên ngoài nhằm đảm bảo 100% CBCNV thực hiện nhiệm vụ không bị tiếp xúc với nguồn dịch. 

          Với nhiệm vụ phải đảm bảo công tác trực cấp điện phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19, cấp điện phục vụ nhân dân, vừa qua được sự quan tâm của lãnh đạo huyện Tiên Phước và huyện Phú Ninh 100% CBCNV Điện lực Tiên Phước đã được tim Vacxin Covid -19.

          Điện lực đã chỉ đạo Đội Quản lý vận hành Tiên Phước và đội Phú Ninh thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện, trạm biến áp, tăng cường thực hiện phát quang hành làng lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục 24/24 phục vụ nhiệm vụ phòng chống dịch đồng thời phải đảm bảo cấp điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân và phát triễn kinh tế xã hội trên địa bàn 2 huyện Tiên Phước và huyện Phú Ninh.

Việt Nga - Điện Lực Tiên Phước