www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đào tạo nghề nông nghiệp cho hơn 700 lao động nông thôn

 Ông Đinh Thương – Trưởng phòng NN&PTNT Tiên Phước cho biết, nhằm thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, thời gian qua huyện này đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

           Riêng năm 2013 UBND huyện Tiên Phước đã chi 282 triệu đồng để các đơn vị liên quan ở địa phương phối hợp với ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức mở 22 lớp dạy nghề nông nghiệp cho 709 hộ dân.

 

Học viên học nghề may công nghiệp ở Tiên Phước đều có giải quyết việc làm tại doanh nghiệp hoặc tự may ở nhà

 

          Trong đó, chủ yếu là hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa nước, hồ tiêu, nhân giống cây ăn quả, phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây đậu phụng và cách xây dựng chuồng trại, chọn mua con giống, sử dụng thuốc thú y, phương pháp phòng chống các loại bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm.

          Theo ông Thương, sau khi kết thúc các khóa học, đa số học viên đều ứng dụng tốt những kiến thức đã tiếp thu vào quá trình sản xuất nên hiệu quả kinh tế trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi nâng lên rõ rệt.

                                                                                Tứ Điền - Báo Quảng Nam