www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Danh sách và hình ảnh đoàn Tiên Phước đi đón bà con ở Đà Nẵng về quê

Đoàn đi đón công dân Tiên Phước tại Đà Nẵng gồm 10 chiến sĩ công an dẫn đường, 05 y bác sĩ, 03 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ và 12 chiến sĩ áo xanh do anh Tăng Ngọc Đức - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm Trưởng đoàn đã xuất phát. Chúc đoàn thượng lộ bình an và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Ban thường vụ Huyện đoàn Tiên Phước xin trân trọng cảm ơn tinh thần xung kích, tình nguyện của 12 chiến sĩ áo xanh:

1. Đ.c Nguyễn Đình Sự - Phó Bí thư Đoàn xã Tiên Lộc.
2. Đ.c Nguyễn Thị Băng Thanh - Giáo viên trường MG Tiên Lộc.
3. Đ.c Huỳnh Châu Báu - ĐVTN xã Tiên Thọ.
4. Đ.c Phạm Dương Vũ - ĐVTN xã Tiên Cảnh.
5. Đ.c Trần Văn Thịnh - ĐVTN xã Tiên Cảnh.
6. Đ.c Phạm Thị Hạ - ĐVTN xã Tiên Cảnh.
7. Đ.c Lê Nguyễn Phương Hân - ĐVTN xã Tiên Cảnh.
8. Đ.c Nguyễn Đức Thông - ĐVTN xã Tiên Sơn.
9. Đ.c Trần Văn Minh - ĐVTN xã Tiên Sơn.
10. Đ.c Nguyễn Quang Hà - ĐVTN xã Tiên Sơn.
11. Đ.c Phan Trọng Nhật - ĐVTN xã Tiên Cẩm.
12. TNV thị trấn Tiên Kỳ
 
 
 
 
Theo Huyện Đoàn Tiên Phước