www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đối thoại với nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố, cán bộ phụ nữ

Sáng nay 13.10.2022, Hội LHPN huyện Tiên Phước tổ chức diễn đàn đối giữa lãnh đạo huyện với nữ bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố và cán bộ phụ nữ trên địa bàn.

 Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của hội viên phụ nữ và trẻ em;các chế độ chính sách, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội phụ nữ, cán bộ thôn; vấn đề việc làm cho chị em phụ nữ lớn tuổi gặp khó khăn, bởi các công ty, xí nghiệp chỉ tuyển lao động từ 18-35 tuổi

Một số ý kiến khác đề nghị huyện sớm nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp sau bão lũ để nhân dân đi lại thuận lợi; kiến nghị với HĐND tỉnh bổ sung thêm kinh phí và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục để người dân thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng nông sản; Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, vệ sinh môi trường cũng được các đại biểu nêu ra.

Hầu hết các câu hỏi đặt ra, các ý kiến đề xuất của hội viên phụ nữ đã được các lãnh đạo huyện, lãnh đạo Hội LHPN huyện trả lời, giải đáp, cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành xem xét giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền được đại biểu phụ nữ đưa ra tại diễn đàn.

Nguyễn Hưng - QRT