www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Dạy học trên truyền hình môn Văn học

Dạy học trên truyền hình môn Văn học lớp 12 do cô giáo Nguyễn Thị Diệu Hiền, giáo viên Văn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng-Tiên Phước trình bày.

 

 

 

 

 

Phần 1

 

Phần 2

                                                                                         Theo QRT