www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đại hội Phụ nữ công an huyện Tiên Phước

Sáng ngày 28/5/2021, Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Phước đã tổ chức Đại hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Về dự Đại hội có lãnh đạo Công an huyện, đại diện Hội LHPN Công an tỉnh Quảng Nam, Hội LHPN huyện Tiên Phước, đại diện các Chi bộ, các Đội chuyên môn nghiệp vụ và Đoàn Thanh niên Công an huyện; cùng 14/15 hội viên Hội phụ nữ Công an huyện.

Đại hội Phụ nữ Công an huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, sôi nổi. Với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”, Đại hội đã tiến hành tổng kết, kiểm điểm hoạt động của Hội Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và rút bài học kinh nghiệm cho phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ mới.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội phụ nữ huyện Tiên Phước nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Trong nhiệm kỳ mới 2021-2026, Hội phụ nữ Công an huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ cũ và từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên gương mẫu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; góp phần tích cực cùng toàn lực lượng Công an trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng Công an Tiên Phước ngày càng vững mạnh.

Theo CA huyện Tiên Phước