www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công nhận kết quả Cuộc thi thiết kế Biểu trưng huyện Tiên Phước

Sáng ngày 02/3/2015, UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng cho tác giả được giải trong Cuộc thi thiết kế Biểu trưng huyện Tiên Phước. Đây là một trong những công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975-10/3/2015)

  Ngày 27/02/2015, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND Công nhận kết quả cuộc thi thiết kế Biểu trưng huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam như sau:
01 giải nhất cho mẫu Biểu trưng của tác giả Hoàng Xuân Hiếu - Trường Đại học Nghệ thuật Huế, Mã số:H2015 (HXH15).
Tác phẩm được sử dụng làm Biểu trưng chính thức của huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam và thuộc quyền sở hữu của UBND huyện Tiên Phước.
Không có các giải Khuyến khích.
UBND huyện Tiên Phước thông báo kết quả cuộc thi tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và trên các phương tiện thông tin để các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện được biết, sử dụng.Ông Hường Văn Minh - CT UBND huyện trao giải thưởng cho tác giả Hoàng Xuân Hiếu
 

Biểu trưng chính thức huyện Tiên Phước
 

                                                         Theo VP.UBND Tiên Phước