www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Con cháu cụ Huỳnh Thúc Kháng chúc thọ đầu năm

Tại quê hương xã Tiên Cảnh, H. Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), nhân dịp đầu xuân con cháu cụ Huỳnh Thúc Kháng chúc thọ đầu năm. Trước đó, các cụ cao niên đến viếng hương, tưởng niệm cụ Huỳnh tại Nhà Lưu niệm.

Ông Huỳnh Văn Phím- Trưởng tộc đời thứ 13 (cụ Huỳnh đời thứ 9), cho biết, đây là lần đầu tiên, tộc Huỳnh ở Tiên Cảnh tổ chức chúc thọ cho 30 cụ cao tuổi là cháu nội, cháu ngoại, là dâu rể từ 80 tuổi trở lên. Hầu hết các cụ quê quán ở xã Tiên Cảnh, Tiên Hiệp, Tiên An, Tiên Mỹ, Tiên Lãnh (H. Tiên Phước) về làm dâu làm rể trong tộc Huỳnh.

Các cụ cao niên chụp ảnh lưu niệm trong ngày chúc thọ.

Tộc Huỳnh ở Tiên Cảnh có 103 hộ, 509 nhân khẩu, sinh sống hầu hết ở thôn 1, thôn 2; một số hộ sinh sống ngoài huyện và các tỉnh thành trong cả nước. Hằng trăm năm qua, con cháu cụ Huỳnh sống có trách nhiệm với gia đình, với tộc họ và xã hội. Ngoài việc chăm lo xây dựng gia đình ổn định về kinh tế, còn giữ vững nề nếp gia phong.

Ai cũng tâm niệm rằng "Chim có tổ, người có tông", nhất là những cụ cao tuổi luôn gương mẫu trong các mối quan hệ xã hội, dặn dò con cháu phải luôn ra sức học tập, giao nhiệm vụ cho chi hội khuyến học theo dõi, động viên kịp thời, phát huy truyền thống tộc họ, tiếp tục làm rạng danh cho tộc Huỳnh ở Tiên Cảnh.

H.T.P - Báo CA Đà Nẵng