www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Con biết …

Đức hi sinh, mẹ cao hơn Hòn Nhón. Đáp nghĩa sinh thành, con đếm nước Bến Ghe. Mẹ mãi bình an bên con mẹ nhé. Mưa tạnh rồi, trời sẽ sáng lên thôi …

 

 

 

Con biết...

 

Mở mắt chào đời, con dáo dác tìm cha
Tay ấp má con, mẹ “che” đi trống vắng
Ngọn đèn khuya hắt hiu trong cô quạnh
Bóng phên gầy, mẹ quá đỗi gian truân …

 

Cứ mỗi chiều buông, ôm con ra đầu ngõ
Cánh đồng có gì, mắt mẹ thoáng xa xăm
Gió vô tình, gió đùa mái tóc xanh
Gió có biết nỗi niềm riêng của mẹ …

 

Dòng đời trôi đi, con lớn lên từng bước
Tuổi xuân xanh … mẹ đâu biết tìm về
Thương lắm thân cò mãi sớm hôm tần tảo
Khó nhọc vì con, sương gió phủ vai mềm

 

Đức hi sinh, mẹ cao hơn Hòn Nhón
Đáp nghĩa sinh thành, con đếm nước Bến Ghe
Mẹ mãi bình an bên con mẹ nhé!

Mưa tạnh rồi, trời sẽ sáng lên thôi …

 

                        Nguyễn Quốc Sơn - Tiên Châu