www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chuẩn bị đón bà con đồng hương từ TP.HCM về quê nhà đợt 3

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn số 5104/UBND-KGVX do Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký ngày 8.8.2021 về việc phối hợp đón bà con nhân dân huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê (đợt 3).

 

 

 

 Theo HĐH Tiên Phước tại TP.HCM