www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Chính thức dỡ bỏ phong toả 2 thôn ở xã Tiên Cẩm

Hiện nay tình hình dịch bệnh tại xã Tiên Cẩm đã được kiểm soát tốt, không còn ca nhiễm trong cộng đồng; UBND huyện Tiên Phước thống nhất dỡ bỏ phong tỏa thôn Cẩm Lãnh, Cẩm Tây và trường TH&THCS Nguyễn Du kể từ 16g chiều nay 07/12/2021.

Đề nghị bà con tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là thực hiện thông điệp 5K.

Phùng Văn Huy - PCT UBND huyện Tiên Phước